Jus

200 nye paragrafer klare til bruk

Jus. Den nye kommuneloven er klar til bruk etter å ha vært på norgesturné med Kommunaldepartementet og KS. Kommunene må tilpasse sine forskrifter når loven trer i kraft.
4.4 2019 08:29

Inngikk forlik med eks­råd­mann

Jus. Ordfører Petter Schou (H) i Spydeberg har inngått forlik med tidligere rådmann Heidi Vildskog, som får 600.000 kroner. Dermed blir det ingen ny rettssak.  
2.4 2019 08:22

Ønsker at det skal bli lov­pålagt å skrive klart og tydelig

Jus. Det kan snart bli et lovkrav at kommune og stat uttrykker seg klart og presist når de henvender seg til innbyggerne.
27.3 2019 14:21

Ting­retten: Tromsø hevet kontrakt urettmessig

Jus. Tromsø hevet en kontrakt urettmessig mener tingretten i Nord-Troms og dømmer kommunen til å betale entreprenøren nesten 13 millioner kroner, samt saksomkostninger på rundt 4 millioner.
26.3 2019 08:36

Sivilombudsmannen: Feil å av­vise klage på eiendoms­skatt

Jus. Sivilombudsmannen ber om at Grimstad kommune snarest realitetsbehandler en klage på eiendomsskatt hvor de bare gjenbrukte et tidligere svar. 
21.3 2019 15:48

Holdt dokumenter om rådmannsstrid hemmelig i 11 måneder

Jus. Dokumenter knyttet til en flerårig strid mellom Kvænangens rådmann og ordfører ble holdt unna offentligheten i nesten ett år. Først nå gir kommunen slipp på dokumentene.
21.3 2019 10:01

Mener munn­kurv i slutt­avtaler bryter med ytrings­friheten

Åpenhet. Sluttavtalen mellom kommunen og kommunaldirektøren skulle være hemmelig, og partene forbys negativ omtale av hverandre. Ikke uvanlig mener kommunen. Brudd på ytringsfriheten mener jusseksperter.
20.3 2019 14:22

Tapte anke i millionsøksmål

Jus. Balsfjord kommune må ut med 2,6 millioner kroner til omsorgsfirma for en bruker de ikke hadde ansvar for.
18.3 2019 08:04

Minst 220 har meldt fra om uønsket verge­mål

Jus. 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de har fått oppnevnt verge mot egen vilje. Antallet kan bli oppjustert.
14.3 2019 16:07

Ber om at fjelloven skal gjelde i Nord­land og Troms

Jus. Flere kommuner i Nordland og Troms ønsker større lokal innflytelse over statens grunn.
14.3 2019 14:51

Sider