Jus

– Tydeligvis ikke så nøye å følge lover og regler

Politikk. Arve Nesthorne (V) ser det som sin oppgave å vise fram saker hvor kommunen hans, Flesberg, ikke synes opptatt av å følge lover og regler.
23.5 2019 08:14

Askim vant fram mot entre­prenør

Jus. En entreprenør tapte krav om erstatning fra Askim kommune etter å ha blitt avvist fra en konkurranse om bygging av barnehage. 
21.5 2019 14:09

Vågå får støtte i oppsigelse av leie­kontrakter

Jus. Oppsigelsen av tre husleiekontrakter for funksjonshemmede er gyldige, mener Eidsivating lagmannsrett.
21.5 2019 08:23

Fredrikstad får bot i varslings­saker

Jus. Politiet har gitt Fredrikstad kommune en bot på 500.000 kroner for gjengjeldelse mot tre varslere. Kommunen har ennå ikke tatt stilling til om de vil godta boten eller la saken gå til retten.
14.5 2019 08:46

Fylkesmannen opp­hever Kong­svingers hemme­lighold

Administrasjon. Anklagene mot tidligere rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Kjersti Vevstad var unntatt offentlighet, mente Kongsvinger kommune. Fylkesmannen er ikke enig.
9.5 2019 15:53

10 milli­oner til å under­søke verge­saker

Jus. 364 personer har i år kontaktet Fylkesmennene og sagt at de ikke ønsker verge. Justisministeren bevilger 10,2 millioner kroner for å undersøke slike saker.
9.5 2019 08:15

Lukket møte ble sendt direkte på nett

Jus. Da kommunestyret i Farsund skulle behandle et ansettelsesforhold, ble møtet lukket. Ved en feil ble lyden fra møtet sendt direkte på nett.
16.4 2019 11:02

Her er kommunene med mest kriminalitet

Jus. Antallet anmeldelser har vært rekordlavt de to siste årene. Her får du oversikten over politianmeldelser kommune for kommune. 
12.4 2019 15:31

Skroter forslag om nasjonalt varslings­ombud

Jus. Endringer i arbeidsmiljøloven vil gjøre varslingsprosesser enklere, mener regjeringen. Likevel skrotes forslaget om et eget varslingsombud.
5.4 2019 14:12

Bergen kommune godtar Datatilsynets milliongebyr

Jus. Bergen kommune kommer ikke til å klage på Datatilsynets vedtak om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner etter sikkerhetsavviket i grunnskolen i byen.
3.4 2019 16:18

Sider