Jus

Mener munn­kurv i slutt­avtaler bryter med ytrings­friheten

Åpenhet. Sluttavtalen mellom kommunen og kommunaldirektøren skulle være hemmelig, og partene forbys negativ omtale av hverandre. Ikke uvanlig mener kommunen. Brudd på ytringsfriheten mener jusseksperter.
20.3 2019 14:22

Tapte anke i millionsøksmål

Jus. Balsfjord kommune må ut med 2,6 millioner kroner til omsorgsfirma for en bruker de ikke hadde ansvar for.
18.3 2019 08:04

Minst 220 har meldt fra om uønsket verge­mål

Jus. 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de har fått oppnevnt verge mot egen vilje. Antallet kan bli oppjustert.
14.3 2019 16:07

Ber om at fjelloven skal gjelde i Nord­land og Troms

Jus. Flere kommuner i Nordland og Troms ønsker større lokal innflytelse over statens grunn.
14.3 2019 14:51

Eksrådmann tar krav om etter­lønn til lag­manns­retten

Jus. Heidi Vildskog, rådmann i Spydeberg fram til sommeren 2017, tapte i tingretten. Nå blir det ankesak i lagmannsretten.
13.3 2019 09:19

Anker sak mot tvangs­innløste små­aksjonærer i Hafslund

Jus. Oslo kommune vil anke skjønnsvurderingen fra februar, der Oslo tingrett kom fram til at verdien på de tvangsinnløste Hafslund-aksjene burde være 147,13 kroner.
12.3 2019 11:06

Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr

Jus. Hålogaland lagmannsrett mener mener at det er sannsynlig at hele anbudet var rigget.
13.3 2019 08:24

Miljødirektoratet advarer mot uheldig rolle­blanding

Jus. Et forslag om hvordan fjelloppsynet skal drive oppsyn fører til en uheldig rolleblanding som gjør at det kan stilles spørsmål ved oppsynets habilitet, mener Miljødirektoratet. Også Økokrim setter foten ned.
6.3 2019 14:00

Slakter forslag til ny fjellov

Jus. Målet med en ny fjellov skulle være forenkling, men Statskog mener forslaget som nå foreligger, i svært liten grad representerer forenkling, modernisering eller avbyråkratisering.
5.3 2019 13:54

– Rettssikkerheten kan bli svekket

Jus. Advokatforeningen mener forslaget til ny fjellov er egnet til å svekke rettssikkerheten til brukere og rettighetshavere i statsallmenningene. Heller ikke Justisdepartementet er fornøyd.
4.3 2019 15:13

Sider