Jus

Blir lettere å flytte pensjonen

Jus. Kommuner som flytter sin pensjonsordning, får med seg en større del av gevinsten fra gammel til ny leverandør.
12.12 2019 07:57

Pensjon på anbud: – Ikke foretatt juridisk vurdering

Jus. Vestland fylkeskommune legger ut sin pensjonsløsning til de ansatte på anbud neste år, men unnlater å ta stilling til om det er anbudsplikt.
11.12 2019 13:54

Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

Jus. 57 prosent av alle fjorårets søknader om nybygg i strandsonen fikk ja på dispensasjon. Nå vil Sivilombudsmannen ta fram lupe.
9.12 2019 08:19

Tapte 1 mill. på å takke nei til forliks­tilbud

Jus. Eidsvoll har vært en ny runde i retten i tvistesaken om renseanlegget Bårlidalen. Kommunen fikk mindre ut av rettssaken enn de hadde håpet.
5.12 2019 14:00

Ble erklært dement og fikk huset solgt, men diagnosen var feil

Jus. Mannen i 50-årene gikk til sak mot kommunen og krevde erstatning, men vant ikke fram i lagmannsretten.
9.12 2019 15:33

Varslet om vold og psykisk mis­handling, møter nå kommunen i retten

Administrasjon. På vegne av fem ansatte varslet en tillitsvalgt i Andøy om at de ble utsatt for vold og psykisk mishandling på jobben. Varsleren mener å ha blitt utsatt for manglende varslervern og gjengjeldelse.
2.12 2019 13:16

Må ut med 1 million for ikke å skjønne loven

Jus. Kommunen har ikke skjønt hvilket ansvar den har for å legge til rette arbeidet for en ansatt utsatt for sykdom eller slitasje, mener Agder lagmannsrett.
3.12 2019 10:25

Lyngdal må tåle refs av ombuds­mannen

Jus. Nesten to år etter at Lyngdal kommune fikk varsler om mulige ulovligheter ved et hyttefelt, var saken fortsatt ikke avklart. Ikke godt nok, mener Sivilombudsmannen.
27.11 2019 15:33

Lærer fri­funnet for fysisk krenkelse av elev

Administrasjon. Ketil Stokkan ble i Nord-Troms tingrett frifunnet for påstanden om fysisk krenkelse av en elev. Nå er det klart at dommen ikke blir anket.  
27.11 2019 08:18

Sivil­ombuds­mannen vil an­befale lærer å saksøke kommunen

Jus. Hvis kommunen ikke trekker advarsel mot lærer etter Facebook-kommentar, vil staten dekke lærerens advokatregning dersom hun går til sak.
26.11 2019 12:49

Sider