Jus

Seier i Høyeste­rett for avlaster

Jus. Kommunen tapte strid om etterbetaling av lønn og feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.
Publisert i dag, kl. 8.31

Høyesterett forkastet anke fra nye Narvik

Jus. Fellesnemnda for nye Narvik får ikke saksøke staten i grensestriden knyttet til delingen av Tysfjord.
18.10 2019 07:40

Ekstra­vakt straffet for «grov feil­vurdering»

Jus. En ekstravakt ved en pleieinstitusjon i Oslo tok imot og brukte beboers visakort. «Fullstendig uforsvarlig« og en «grov feilvurdering» heter det i en dom fra Oslo tingrett.
17.10 2019 07:51

Omsorgs­firma tapte erstatnings­krav mot Lenvik kommune

Jus. Retten konstaterer at kommunen brøt reglene om offentlige anskaffelser i den såkalte helsekjøpsaken i Lenvik, men kommunen frifinnes for erstatningskravet fordi saken er foreldet.
15.10 2019 08:37

NRK: Over 5.000 lovbrudd i Vann- og avløpsetaten i Oslo

Styring. Siden 2016 har det vært over 5.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten, får miljøbyråd Lan Marie Berg opplyst av sine underliggende etater.
11.10 2019 12:51

Ting­retten sterkt kritisk til kommunens saks­behandling

Jus. Senja tingrett gir Målselv kommune det glatte lag i oppsigelsessak. «Uforsvarlig og mangelfull saksbehandling», heter det i dommen hvor en oppsigelse blir kjent ugyldig.
11.10 2019 09:25

Politisk og juridisk drama

Kommunevalget 2019. En politisk avtale ble brutt på det dramatiske konstituerende møtet i Ørland kommunestyre, men også den nye kommuneloven. I Sogndal (bildet) ble lovbrudd avverget i siste øyeblikk.
8.10 2019 11:42

– Ansatt ble usaklig oppsagt

Jus. Frostating lagmannsrett mener Røros kommune ikke gjorde god nok jobb før ansatt ble sagt opp.
9.10 2019 12:36

Høyre-ordfører gir ikke fra seg ting­retten uten kamp

Jus. Heggen og Frøland tingrett ble opprettet på 1590-tallet. Nå foreslås den nedlagt. – Det er å fjerne sjela i en liten by, sier Eidsberg-ordfører Erik Unaas (H).
4.10 2019 14:19

Enda flere lovbrudd i søppelsaken i Oslo

Styring. Energigjenvinningsetaten i Oslo brøt arbeidstidsbestemmelsene 37 ganger i august, ifølge miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).
3.10 2019 07:38

Sider