Innkjøp

Ser brå­stopp i opp­drag etter at fylkene overtok veier

Samferdsel. Maskinentreprenørenes forbund frykter permitteringer og i verste fall konkurser etter at fylkene overtok ansvaret for fylkesveiene.
Publisert i går, kl. 7.58

Blir lettere å flytte pensjonen

Jus. Kommuner som flytter sin pensjonsordning, får med seg en større del av gevinsten fra gammel til ny leverandør.
12.12 2019 07:57

Unicare gir opp syke­hjems­drift i Oslo

Pleie og omsorg. Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden.
27.11 2019 08:35

Fjaler får pepper for krav i anbuds­konkurranse

Innkjøp. Å stille krav om tiltaksklasse er ulovlig, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
26.11 2019 10:46

Vestland plan­legger anbud på pensjon

Administrasjon. Nye Øygarden har gjort det. Vestland fylkeskommune følger opp og legger pensjonsløsningen for de ansatte ut på anbud. Men ikke før om ett år.
22.11 2019 13:30

Aremark starter gransking av eks-ordfører

Innkjøp. Kommunerevisjonen skal undersøke om den tidligere ordføreren misbrukte sin stilling.
20.11 2019 08:19

Jevnt på oppløpssiden for KLP og Storebrand

Innkjøp. Innsyn i saksfremlegget viser at det var små marginer i total poengsum da nye Øygarden valgte KLP som pensjonsleverandør i konkurranse med Storebrand.    
30.10 2019 11:19

Må av­lyse konkurranse etter navne­surr

Innkjøp. Innkjøpssamarbeid får pepper av Kofa for uklarhet rundt hvilke kommuner som ville tegne avtale om bedriftshelsetjeneste.
23.10 2019 07:31

Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
10.10 2019 15:58

Direkte­anskaffelse koster Steigen kommune 800.000

Styring. Kofa mener at en endring av rammeavtalen for IKT-driftstjenester var en ulovlig direkteanskaffelse. Steigen kommune har fått et gebyr på 800 000 kroner, og betydelige advokatutgifter.
9.10 2019 15:36

Sider