Helse

Feil og ulykker meldes ikke

Helse. Mange sykehjemsansatte rapporterer aldri om feil og ulykker, viser undersøkelse fra Universitetet i Stavanger.
30.8 2011 08:56

Avviser at fastleger får betalt for andres pasienter

Helse. Påstanden om at millioner av skattekroner hvert år går til fastlegene for pasienter innlagt på sykehjem er en misforståelse, mener Den norske legeforening.
29.8 2011 14:47

Fastleger får betalt for pasienter de aldri møter

Helse. Millioner av skattekroner går hvert år til fastlegene for pasienter innlagt på sykehjem, selv om sykehjemspasientene blir behandlet av egne sykehjemsleger.
29.8 2011 08:46

15 kommuner med ulovlig tvangsbruk

Helse. Alle kommunene Helsetilsynet har undersøkt hittil i år, bryter regler om tvangsbruk i sykehjem. Sjekk hvem som bryter loven.
26.8 2011 08:08

Flest forgiftninger fra «fattig-Oslo»

Helse. Langt flere innbyggere fra Oslo øst legges inn på sykehus med akutt forgiftning enn fra Oslo vest. De geografiske forskjellene i hovedstaden faller sammen med kommunens egen levekårsindeks.
10.8 2011 08:38

Leger må jukse med diagnoser etter terroraksjonene

Helse. Mange sliter med sorgreaksjoner etter massakren på Utøya og bombeeksplosjonen i Oslo. Reglene til Nav tillater ikke sorg som sykmeldingsgrunn. Mange leger tvinges dermed til å jukse med diagnosene.
8.8 2011 08:30

Færre trygdesvindlere anmeldes

Helse. På fire år er antallet politianmeldte trygdesvindlere nesten halvert. Nav legger skylden på lang saksbehandlingstid.
5.8 2011 08:29

Alle overlevende skal kartlegges

Helse. Helsedirektoratet skal lage en veileder til kommunene om hvordan de skal kartlegge overlevende etter terroraksjonene for å sikre at alle får hjelp.
4.8 2011 13:52

Over 600 anmeldt for trygdesvindel

Helse. Nav har anmeldt 604 personer for å ha svindlet til seg til sammen 86 millioner kroner i årets seks første måneder.
4.8 2011 13:06

Helsetilsynet kritiserer kommunen etter drapssak

Helse. Helsetilsynet mener Flekkefjord kommune ikke sikret et godt nok helsetilbud for en kvinne (55), som i november i fjor drepte en mann (64).
4.8 2011 08:40

Sider