Helse

– Vi har alle en plikt til å søke å av­verge alvorlige lov­brudd

Jus. En kampanje for å skape bevissthet om plikten til å avverge vold og overgrep rulles nå ut. Mange kommunalt ansatte er i primærgruppen kampanjen retter seg mot. 
27.9 2019 10:48

Brennende russisk tråler i Tromsø kantret

Energi og miljø. Den russiske tråleren som har stått i brann ved kaia i Tromsø har kantret. Oljevernberedskap er iverksatt. Beboere er fortsatt evakuert.
26.9 2019 09:34

Sykehus­ansatte i Tromsø kommer seg ikke på jobb på grunn av tråler­brannen

Helse. Sykehuset i Tromsø har satt krisestab og vurderer om avdelinger må stenges. Ansatte kommer seg ikke på jobb fordi veier er stengt på grunn av trålerbrannen.
26.9 2019 08:31

Fylkeslegen kaller inn til hastemøte om luftambulansene

Helse. Fylkeslegen i Finnmark og Troms har innkalt Helse Nord til hastemøte om luftambulansesaken etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.
26.9 2019 07:15

KS krever milliard­løft for forskning om kommunale helse­tjenester

Helse. KS vil kjempe for egne forskningsråd og en opptrappingsplan for forskning om kommunale helsetjenester. Anslått behov er 1,3 milliarder kroner årlig. 
25.9 2019 08:48

Færre har fått diagnosen utviklings­hemming i år

Helse. Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemming i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene.
19.9 2019 12:26

Kommunene sliter med å rekruttere helse­personell

Helse. Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.
12.9 2019 07:49

Fastlegeordningen: De friske mest fornøyd

Helse. Uhåndterbar arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer. Det er to av hovedfunnene i evalueringen av fastlegeordningen.
4.9 2019 17:36

Flest fast­leger per inn­bygger i små kommuner

Helse. De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet. Sjekk oversikten her.
4.9 2019 09:50

Jord­mødres arbeids­situasjon skal kart­legges

Helse. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.
3.9 2019 07:49

Sider