Helse

Spurte Høie – fikk lønn­somt svar for kommunene

Helse. Også kommunene får momskompensasjon for sin andel av kostnadene knyttet til fellesfunksjonen for nødnettet. Det ble klart etter at helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, rettet spørsmål til helseministeren.
29.11 2019 15:39

Sykehjem har hatt lov­stridig praksis, er pilot­kommune for trygg­het

Helse. Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.
29.11 2019 12:56

Antallet psykologer i Kommune-Norge øker

Helse. Antallet psykologer i kommunene har økt fra 130 til mer enn 600 siden 2013. Fra 2020 har kommunene plikt til å ha psykologkompetanse. 
27.11 2019 10:55

Undersøkelse: Kommunene har liten over­sikt over partner­vold

Administrasjon. 150 kvinner og 18 menn har blitt drept av partneren siden 2000, men bare tre av ti norske kommuner har oversikt over hvor mange som er utsatt for partnervold.
26.11 2019 10:52

Leve hele livet-pris til Karmøy

Helse. – Eldre skal ikke bare overleve, men leve helt til det siste, sa eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp), da hun delte ut den første Leve hele livet-prisen. 
25.11 2019 11:16

Kommune­over­legen frykter konse­kvensene av kutt i Tromsø

Administrasjon. Tromsø kommune har igangsatt kraftige innsparinger, og det har ført til bekymringsmeldinger fra kommuneoverlegen.
25.11 2019 08:05

Ble refset i tilsyn, leide advokat for å kritisere Fylkes­mannens forvaltnings­skikk

Administrasjon. Eidskog kommune reagerer kraftig på at Fylkesmannen mener at de har «tuklet» med dokumentene i et tilsyn. Kommunen har leid inn advokat for å klage på «mistenkeliggjøringen».
21.11 2019 08:06

Ny rapport: Små krise­sentre sliter med knappe ressurser

Styring. Flere krisesentre har fem eller færre ansatte.
19.11 2019 10:31

Tilsyn avdekket lov­brudd: Syke­hjem gjør ikke for­søk på å gjen­opplive pasienter

Helse. Et tilsyn med Eidskog helsetun har fått Fylkesmannen til å steile. En avdeling på sykehjemmet gjør rutinemessig ikke forsøk på å gjenopplive pasienter.
15.11 2019 14:04

KS forsvarer én journal­løsning for kommunene

Helse. Kritikken fra blant andre Oslo kommune, Legeforeningen og leverandørselskaper mot Akson er tatt ut av kontekst, mener KS.
18.11 2019 10:00

Sider