Helse

Avslørte lovstridig praksis: – En stor belastning for de ansatte og vårt omdømme

Helse. Eidskog kommune gir et nytt svar til Fylkesmannen i tilsynssaken ved sykehjemmet. Kommunen vil gjerne ha et seminar.
14.1 2020 15:18

Fylkesmannen er fort­satt ikke for­nøyd med svarene fra Eid­skog

Helse. Fylkesmannens tilsyn med Eidskog helsetun avdekket lovbrudd og rutinesvikt, og kommunen mener de nå har sikret gode rutiner. Fylkesmannen er ikke overbevist.
3.1 2020 10:49

Utvalg vil ha enheter for narkotikasaker i kommunene

Helse. Rusreformutvalget foreslår å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten.
19.12 2019 15:28

Sier nei til regjeringens forslag til ny e-helselov

Politikk. – Regjeringens forslag til ny e-helselov er ikke godt nok utredet og bør ikke fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
13.12 2019 11:04

Brudd i forhandlingene om tariffavtale på legevaktene

Helse. KS og Legeforeningen har ikke blitt enige om ny særavtale. Nå skal lønnen for legene på legevaktene bestemmes av en nemnd.
11.12 2019 15:09

Helseministeren møtte ord­førerne i Finn­mark: – Tilliten til tjenesten er tynnslitt

Helse. Tirsdag kveld reiste helseminister Bent Høie (H) til Finnmark for å diskutere luftambulanse-beredskapen med ordførerne. Ministeren fikk klar beskjed om at situasjonen er uholdbar.
11.12 2019 10:14

Lege: – Dagens journal­system rammer pasienter

Helse. Kreften til en eldre kvinne ble ikke fanget opp på grunn av manglende kommunikasjon mellom sykehus. Hun er ikke alene, ifølge seniorrådgiver Eivind Wik i Direktoratet for e-helse.
9.12 2019 08:14

Direktorat slår tilbake mot journal­kritikk

Helse. Direktøren i Direktoratet for e-helse avviser at Akson – den felles pasientjournalen – er et gigantisk IKT-prosjekt med høy risiko.
6.12 2019 09:28

Spurte Høie – fikk lønn­somt svar for kommunene

Helse. Også kommunene får momskompensasjon for sin andel av kostnadene knyttet til fellesfunksjonen for nødnettet. Det ble klart etter at helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, rettet spørsmål til helseministeren.
29.11 2019 15:39

Sykehjem har hatt lov­stridig praksis, er pilot­kommune for trygg­het

Helse. Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.
29.11 2019 12:56

Sider