Flyktninger og integrering

Trondheim stakk av med pris for integrering

Flyktninger og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener Trondheim var best til å bosette og integrere flyktninger i 2016 og belønner kommunen med Bosettingsprisen.
27.4 2017 08:32

Studie: Integrering i feil retning i Norge

Flyktninger og integrering. Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.
26.4 2017 08:46

Regjeringen vil bosette mindre­årige raskere

Flyktninger og integrering. Regjeringen har besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, skal bosettes raskere i en kommune.
21.4 2017 15:29

Tillater likevel hijab ved Blidensol

Pleie og omsorg. Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
19.4 2017 12:43

– Ukjent hvor mange som er ulovlig i Norge

Flyktninger og integrering. Ingen vet hvor mange som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Hver måned forlater 100 asylsøkere med utreiseplikt mottak uten å oppgi en ny adresse.
18.4 2017 08:31

Tyrkisk konflikt sprer seg til Drammen

Politikk. Striden i Tyrkia splitter det tyrkiske miljøet i Norge. Tidligere Drammens-ordfører Lise Christoffersen (Ap) tar saken opp i Europarådet.
12.4 2017 09:02

Regjeringen vil kreve fem år i Norge for å få kontant­støtte

Flyktninger og integrering. Regjeringen foreslår å fjerne de fleste særordningene for flyktninger i folketrygden. I tillegg vil de innføre krav om fem års botid for å få kontantstøtte.
5.4 2017 08:36

Sandberg: –Vi bryter ikke menneske­rettighetene

Flyktninger og integrering. Frp-statsråd Per Sandberg mener regjeringen ikke bryter barnekonvensjonen i behandlingen av mindreårige asylsøkere, til tross for kritikk fra flere hold.
5.4 2017 08:25

Fafo: Langtids­opphold i asyl­mottak ikke negativt for integreringen

Flyktninger og integrering. Lange opphold på asylmottak ødelegger ikke for integreringen av flyktninger på sikt, viser en fersk rapport fra Fafo.
4.4 2017 08:39

UDI: Asylbarn­omsorgen må lov­festes

Flyktninger og integrering. Utlendingsdirektoratet vil lovfeste hvilken omsorg enslige mindreårige asylsøkere har krav på og innføre tydelige standarder. Uaktuelt, svarer regjeringen. 
28.3 2017 09:12

Sider