Flyktninger og integrering

Fler­tall kan løse opp inn­stramming for kontant­støtten

Politikk. Det er trolig flertall på Stortinget for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.
10.10 2017 08:10

Slik fordeles 20 milli­oner til en­slige mindre­årige

Flyktninger og integrering. Revidert nasjonalbudsjett ga kommuner kompensasjon for utgifter til enslige asylsøkere som ikke kom. Nå er fordelingen av pengene mellom fylkene klar.
9.10 2017 13:58

Slo ned på nett­hets og dritt­slenging

Flyktninger og integrering. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) tok et oppgjør med både rasister og mørkemenn i sin tale på Den nasjonale integreringskonferansen i dag.
27.9 2017 15:25

KS vil ha flere flykt­ninger

Flyktninger og integrering. KS utfordrer regjeringen til å ta imot flere overføringsflyktninger til Norge, for å beholde kompetanse som er bygget opp i kommunene.
26.9 2017 11:14

UDI legger ned seks nye asyl­mottak

Flyktninger og integrering. Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet. 
22.9 2017 10:39

Listhaug: Bosettingen går mye raskere

Flyktninger og integrering. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det lave antallet flyktninger gjør at bosettingen går mye raskere enn før.
20.9 2017 08:48

– Listhaug kunne reist til Sunne

Flyktninger og integrering. Hvis Sylvi Listhaug ville lære om integrering som fungerer i Sverige, kunne hun besøkt Sunne i Värmland, sier svensk kommunetopp.
4.9 2017 11:50

Delvis fornøyd med utgifts­dekningen til flyktninger

Flyktninger og integrering. KS er fornøyd med dekningen av kommunenes utgifter til flyktninger i fjor, unntatt for enslige mindreårige, der bare 60 prosent ble dekket av staten.
16.8 2017 14:33

Listhaug skaper strid hos partneren

Stortingsvalget 2017. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) strategi og retorikk er en kilde til økende misnøye i Høyre, ifølge en ny bok.
8.8 2017 08:27

Solberg: Lærere har taushets­plikt

Flyktninger og integrering. Statsminister Erna Solberg (H) sammenlikner reiser til hjemlandet for flyktninger med tyvfiske og svart arbeid, men påpeker at lærerne har taushetsplikt om det de får vite i klasserommet.
7.8 2017 11:09

Sider