Flyktninger og integrering

Stiller nye introduksjons­krav til kommunene

Flyktninger og integrering. Kommunene skal heretter ha plikt til å sørge for norskopplæring av asylsøkere som er på mottak. Det har Stortinget vedtatt.
1.6 2018 08:31

Flere minori­tets­rådgivere i revidert

Flyktninger og integrering. I revidert nasjonalbudsjett som legges fram neste tirsdag, foreslår regjeringen å bevilge 3,8 millioner kroner til 13 flere minoritetsrådgivere i skolen.  
7.5 2018 07:42

170 barn skal ut av asylmottak

Oppvekst. Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.
2.5 2018 07:34

Rekord­fall i innvandringen

Flyktninger og integrering. Det ble registrert 58.200 innvandringer til Norge i fjor. Det er 8.600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, særlig fordi det kommer færre fra Syria. Sjekk din kommune her.
23.4 2018 08:43

Vil bosette flykt­ninger rett fra mottak

Flyktninger og integrering. Tingvoll ønsker å bosette flyktninger som bor på mottaket kommunen driver, men har – feilaktig – fått beskjed fra IMDi om at de i så fall ikke vil få integreringstilskudd for dem.
20.4 2018 15:39

Ønsker integrerings­prosjekt i alle kommuner

Flyktninger og integrering. Integreringsprosjektet SAMMEN er en suksess som alle norske kommuner bør ha i verktøykassa, ifølge en fersk evaluering.
10.4 2018 13:24

Høyre vil endre inte­grerings­politikken

Flyktninger og integrering. Som ny statsråd på området varslet Jan Tore Sanner (H) endringer i regjeringens integreringspolitikk. Høyres landsmøte vedtok i helga en rekke tiltak.
9.4 2018 10:18

Sanner på turné – vil lære av gode eksempler

Flyktninger og integrering. Pakistansk kulturforening i Skedsmo roses av integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll. 
4.4 2018 08:29

KS ønsker enda flere fylkes­oppgaver

Regionreform. KS støtter de fleste av ekspertutvalgets forslag til nye fylkesoppgaver, men trekker fra og legger til noen. 
22.3 2018 08:51

Regjeringen vurderer bonus til inn­vandrere i jobb

Flyktninger og integrering. Introduksjonsprogrammet fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning.
5.2 2018 08:46

Sider