Flyktninger og integrering

Gjev pris gikk til Bærum

Flyktninger og integrering. – Vi håper mange kommuner lar seg inspirere av det gode arbeidet i Bærum kommune, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
15.2 2019 12:44

UDI vil la nye aktører drive asylmottak

Flyktninger og integrering. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ha en mer forutsigbar drift av norske asylmottak og ønsker nå nye aktører i markedet.
14.2 2019 08:14

Tre av fire enslige mindreårige kom i jobb eller utdanning

Styring. Tre av fire unge i alderen 18 - 29 år, som har kommet til Norge som enslig, mindreårig flyktning, var i arbeid eller utdanning i 2017.  
21.1 2019 13:18

Kvoteflyktninger kan felle ny regjering

Flyktninger og integrering. De fire partiene som forhandler om en borgerlig flertallsregjering, sliter med å bli enige om kvoteflyktninger, abort og alkoholpolitikk.
14.1 2019 08:29

2.654 asylsøkere til Norge i fjor – 900 færre enn året før

Flyktninger og integrering. Antallet asylsøkere faller videre. Til sammen søkte 2.654 personer om asyl i Norge i fjor, noe som er det laveste antallet siden midten av 90-tallet.
8.1 2019 10:45

Disse 235 kommunene skal bo­sette 5.350 flyktninger

Flyktninger og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber norske kommuner om å bosette 5.350 flyktninger neste år. Sjekk din kommune her!
12.12 2018 14:14

Tidligere fylkesmann tiltalt for overgrep

Etikk. Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tiltalt tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) for seksuelle overgrep mot tre personer gjennom misbruk av sin stilling.
28.11 2018 11:01

Rapport til FN: Ungdom med asylavslag må få rett til skolegang

Flyktninger og integrering. En rekke organisasjoner anbefaler i en rapport til FN at loven endres, slik at ungdom med endelig asylavslag får rett til videregående opplæring.
28.11 2018 09:30

Mindre bekymring – men fort­satt høyt risiko­nivå

Flyktninger og integrering. – Vi er mindre bekymret for de enslige mindreårige asylsøkerne enn før, men vurderer fortsatt risikoen for uønskede hendelser som høy, sier fagsjef Edle Pallum i UDI.
21.11 2018 16:07

Bekymret for unge flyktninger – ber KS tale deres sak

Flyktninger og integrering. KS bør ta opp med statlige myndigheter de krevende forholdene enslige mindreårige flyktninger lever under og hvordan de blir bosatt, mener fagfolk i fem storbyer.
20.11 2018 08:37

Sider