Flyktninger og integrering

Regjeringen skjerper norsk­kravet og vil ha opp­til fire års introduksjons­program

Flyktninger og integrering. Flyktninger med høy utdannelse kan klare seg med tre måneders introduksjonskurs, mens de minst utdannede skal få fire års opplæring i norsk språk og samfunn.
16.8 2019 13:31

30 IMDi-årsverk overføres fylkeskommunene

Flyktninger og integrering. Fylkeskommunene får større ansvar og nye oppgaver på integreringsfeltet. 
5.8 2019 12:42

Listhaug: – Vi vil ikke være strenge og slemme

Flyktninger og integrering. Nei til flere kvoteflyktninger, burkaforbud og tak på økonomiske ytelser er blant en rekke forslag til innstramminger på integreringsområdet fra Frp-utvalg.
3.5 2019 08:26

500 asylsøkere til Norge i første kvartal

Flyktninger og integrering. Det kom 507 asylsøkere til Norge i første kvartal i år. Det er vel 50 flere enn i samme periode i fjor.
5.4 2019 09:13

Se kart over hvor innvandrerne kommer fra

Flyktninger og integrering. Her finner du de fem største innvandringsgruppene kommune for kommune.
6.3 2019 15:50

Oslo har høyest andel innvandrere

Flyktninger og integrering. Ingen andre kommuner har så høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn som Oslo, hvor andelen er 33,4 prosent. Her kan du se hele oversikten.
5.3 2019 15:59

Bøhler vil presse kommuner på integrering

Flyktninger og integrering. Jan Bøhler (Ap) støtter en bosettingspause i Oslo øst, men tror ikke det vil monne så lenge innvandrere fra distriktene fortsetter å flytte til byen.
20.2 2019 08:47

Gjev pris gikk til Bærum

Flyktninger og integrering. – Vi håper mange kommuner lar seg inspirere av det gode arbeidet i Bærum kommune, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
15.2 2019 12:44

UDI vil la nye aktører drive asylmottak

Flyktninger og integrering. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ha en mer forutsigbar drift av norske asylmottak og ønsker nå nye aktører i markedet.
14.2 2019 08:14

Tre av fire enslige mindreårige kom i jobb eller utdanning

Styring. Tre av fire unge i alderen 18 - 29 år, som har kommet til Norge som enslig, mindreårig flyktning, var i arbeid eller utdanning i 2017.  
21.1 2019 13:18

Sider