Etikk

Ordfører fyllekjørte – risikerer fengsel

Etikk. – Det var bra jeg ble tatt, sier ordfører Øivind Sand (Ap) i Rælingen, som risikerer fengselsstraff for fyllekjøring.  
6.3 2018 13:20

Varsler først og fremst om kolleger

Etikk. 16 prosent av kommunene og fylkeskommunene har fått varsler om seksuell trakassering av ansatte i 2017. Varslene handler i størst grad om kolleger.
28.2 2018 13:17

Skeptisk til funn i korrupsjons­undersøkelse

Styring. Det er lite korrupsjon i kommunesektoren, svarer 85 prosent i en undersøkelse gjort for KS. Redaktør og tidligere korrupsjonsgransker Knut Erik Friis tror undersøkelsen ikke gir det fulle bildet av situasjonen.
27.2 2018 14:26

En av ti kvinnelige lokal­politikere som svarer har blitt seksuelt trakassert

Politikk. En av ti kvinnelige kommunestyrerepresentanter som har svart på en undersøkelse sier at de har opplevd seksuell trakassering de siste tre årene.
19.1 2018 08:13

Fylkes­ordfører søker fritak etter varsler

Etikk. Dag Rønning (Sp) søker fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark etter varsler om upassende oppførsel, opplyser fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp).
12.1 2018 11:21

Etikkpris til Oslo kommune

Etikk. Oslo har fått etikkpris for arbeidet til sykehjemsetatens kliniske etikkomité. Juryen begrunner prisen med at komiteen fremmer etisk refleksjon på sykehjemmene.
11.12 2017 08:52

Rapport: Saks­behandlerne var ikke inhabile

Etikk. Granskerne i rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO har ikke avdekket korrupsjon ved byggesaksavdelingen i Tjøme. Det er en sak som har vært belastende for Tjøme, mener ordfører Bente Bjerke.
21.9 2017 13:06

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Anmelder draps­trusler etter avliving av farlig svane

Etikk. Os anmelder drapstruslene kommunene har mottatt etter at de avlivet en svane som angrep en 16 år gammel jente.
7.8 2017 08:22

Ble varslet om mulig korrupsjon alt i 2015

Styring. Rådmannen i Tjøme har beordret full gransking av byggesaksavdelingen, etter påstander om tette bånd mellom et arkitektfirma og byggesakslederen, samt at han har hatt eget rådgivningsfirma.
7.8 2017 10:12

Sider