Energi og miljø

Aksjonister stopper vindmøllearbeid i Trøndelag

Energi og miljø. Vindmølleutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kan ikke fortsette før aksjonister har flyttet seg fra et avsperret område. Politiet er koblet inn.
16.4 2019 08:13

KS krever 500 klima­millioner

Energi og miljø. Fylkene legger om til fossilfrie busser og ferjer i høyt tempo, men det vil koste en halv milliard kroner mer i drift i 2025, viser ny rapport. I møtet med regjeringen i morgen krever KS penger i budsjettet.
23.4 2019 08:20

Lindås lever godt med å være klimaversting

Energi og miljø. Lindås kommune rager høyest på klimagasspallen også i år, men setter likevel pris på verdiskapingen som anlegget på Mongstad gir. Se oversikt over klimagassutslipp i alle kommuner fra 2009 til 2017.  
11.4 2019 13:33

Størst fare for flom i nord

Energi og miljø. Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år, opplyser NVE. Her kan du se direktoratets oversikt over hvilke kommuner som har skaffet seg flomsonekart.
11.4 2019 08:59

Vindkraft­kom­muner vil ha vetorett

Energi og miljø. Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, så de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem.
4.4 2019 08:21

NVE lanser ny app for skred- og flomfare

Energi og miljø. En app fra NVE skal gjøre det lettere å unngå skredulykker og flomskader og bidra til å planlegge trygge turer. Den er også nyttig for politi og redningsetater.
3.4 2019 14:46

Vil hindre byggingen av vind­møller på Frøya

Energi og miljø. 78,7 prosent av innbyggerne sier nei til vindmøllepark på Frøya. Nå er aksjonister på plass døgnet rundt for å hindre Trønderenergi i å starte byggingen av vindkraftverket.
3.4 2019 13:49

Sterke reaksjoner på NVEs vind­kraft­plan: – Nok er nok, mener trøndere

Energi og miljø. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rammeplan for vindkraft vekker harme i Trøndelag og lettelse i Ryfylke.  
2.4 2019 09:02

Peker ut 13 om­råder egnet for vind­kraft

Energi og miljø. NVE har vurdert 43 områder med tanke på vindkraftutbygging og valgt ut de 13 mest egnede. Ingen områder i Troms, Oppland eller Akershus er blant disse.
1.4 2019 13:09

Haldens ordfører vil spre bildelingsløsning til hele verden

Energi og miljø. Halden kommune deler elbiler med innbyggerne sine. Ordfører Thor Edquist (H) mener løsningen kan spres til hele verden, og har dratt ut for å promotere den.
28.3 2019 16:43

Sider