Energi og miljø

Ber statsråden holde fingrene av fatet i vindkraftsaken

Energi og miljø. Mot to stemmer vedtok kommunestyret i Frøya å advare energiminister Kjell-Børre Freiberg (Frp) mot å gripe inn med statlig plan for å få realisert Frøya vindpark.   
3.5 2019 10:53

Ber kommuner følge med på vannstanden

Energi og miljø. NVE ber kommuner langs kysten av Sør-Norge og Trøndelag følge med på grunnvannstanden etter en unormalt tørr april måned. 
2.5 2019 14:22

Dette er hjemme­tjenestens nye framkomst­middel

Energi og miljø. Ønsket om å ha en utslippsfri bilpark gjør at Kristiansand kommune tester ut nye, miljøvennlige kjøretøy. 
3.5 2019 08:41

Skadeverk på anleggsmaskiner som brukes i vindmølleutbygging

Energi og miljø. En entreprenør har meldt fra om skadeverk på anleggsmaskiner i forbindelse med vindmølleutbyggingen på Vardafjell i Sandnes.
2.5 2019 10:15

Gamle flom­verk i dårlig forfatning bekymrer NVE

Energi og miljø. Mange flomsikringsanlegg er i dårlig forfatning. Det viser en kartlegging av 51 flomverk og pumpestasjoner på Østlandet.
2.5 2019 09:54

Fylkesmannen må av­gjøre om vindmølle-stopp er lovlig

Energi og miljø. Frøya kommunes forvaltningsutvalg stiller seg bak rådmannens pålegg om å stanse arbeidene med vindkraftverket. Dermed går Trønderenergis klage videre til Fylkesmannen.
30.4 2019 16:29

Håper på rask av­klaring av vindkraft-stopp

Energi og miljø. Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  
29.4 2019 11:52

Trondheimere bes om å la bilen stå

Energi og miljø. Det ventes høy luftforurensning langs større veier i Trondheim fram mot helgen, og folk anbefales å la bilen stå – eller å ta av piggdekkene.
26.4 2019 08:11

KrF ypper til regje­rings­strid om vindkraft

Kommunevalget 2019. KrF-landsmøtet vil trolig gå inn for å bygge ut vindkraft til havs i stedet for på land. Det vil skape strid i regjeringen. 
25.4 2019 10:14

Ingen vindkraftsøknader blir behandlet før nasjonal ramme er klar

Energi og miljø. NVE kommer ikke til å behandle noen søknader om etablering av vindkraftverk før regjeringen har fastsatt en nasjonal ramme for utbygging.
16.4 2019 08:22

Sider