Energi og miljø

Oslo-renovasjon til halv pris

Energi og miljø. Anbud på renovasjonen i halve Oslo vil spare kommunen for 20 millioner kroner i året. Politikerne må velge mellom å sette ned avgiften eller innføre kildesortering i hele byen.
28.2 1997 12:00

Kommuner og stat uenige om behandling av matavfall

Energi og miljø. Hva er mest miljøvennlig - forbrenning eller kompostering av matavfall? Statens forurensningstilsyn (SFT) kan ikke gi kommunene klart svar på hvilken løsning de skal velge.
28.2 1997 12:00

- SFT bør forby forbrenning av matavfall

Energi og miljø. - Forbrenning av matavfall er miljømessig forkastelig. SFT bør pålegge kommunene krav om kompostering eller avsetning til fôr, sier generalsekretær Terje Kronen i Norges Naturvernforbund.
28.2 1997 12:00

- Miljøet i Nes trenger ingen sjef

Energi og miljø. Miljøvernsjefen i Nes var med på å legge ned sin egen stilling. Nå er han teknisk sjef i kommunen og har organisert miljøvernet i en utviklingsavdeling.
21.2 1997 12:00

Ingen avgiftsbegrensning for private vannverk

Energi og miljø. Ingen krav til avgiftstak når private eier vannverket. Det er bare kommunen som ikke kan tjene penger på vann. Loven som regulerer vannavgiften er konkurransevridende, i de privates favør.
21.2 1997 12:00

20 prosent av miljøvernlederne borte

Energi og miljø. Om lag 20 prosent av miljøvernlederstillingene i kommunene er lagt ned etter at de statlige, øremerkede midlene ble borte.
21.2 1997 12:00

MIK-reformen

21.2 1997 12:00

SND kjemper om vannkontrakt i Bærum

Energi og miljø. SND har blitt medeier i det Kværner-baserte selskapet som kjemper om vannkontrakten i Bærum kommune. Norsk Kommuneforbund ber staten stanse SNDs planer.
21.2 1997 12:00

Lokalt miljøvern etter MIK

21.2 1997 12:00

Bilfri by- visjon eller virkelighet?

Energi og miljø. Allerede til neste år blir deler av Bergen sentrum bilfri. Trafikkbelastningen på Bryggen er så stor at de verneverdige, historiske bygningene står og skjelver på leirgrunn.
7.2 1997 12:00

Sider