Energi og miljø

MIK-reformen

21.2 1997 12:00

SND kjemper om vannkontrakt i Bærum

Energi og miljø. SND har blitt medeier i det Kværner-baserte selskapet som kjemper om vannkontrakten i Bærum kommune. Norsk Kommuneforbund ber staten stanse SNDs planer.
21.2 1997 12:00

Lokalt miljøvern etter MIK

21.2 1997 12:00

Bilfri by- visjon eller virkelighet?

Energi og miljø. Allerede til neste år blir deler av Bergen sentrum bilfri. Trafikkbelastningen på Bryggen er så stor at de verneverdige, historiske bygningene står og skjelver på leirgrunn.
7.2 1997 12:00

Byvisjoner

7.2 1997 12:00

Byen tilbake til barnefamiliene

Energi og miljø. Bergen må bli en by også for barnefamiliene. Det mener aksjonsgruppen . Bypolitikerne neglisjerer kvinnenes og barnas behov i byen, mener de.
7.2 1997 12:00

Full krig om vannkontrakt i Bærum

Energi og miljø. Stadig nye metoder tas i bruk for å vinne vannkontrakten i Bærum kommune. Siste virkemiddel er et brev fra selskapet Goodtech AMI AS til alle kommunestyrets medlemmer.
7.2 1997 12:00

Bilbyen Bergen

Energi og miljø. Bilen er Bergens største miljøfiende. Barn og eldre måtte holde seg inne i 40 dager i fjor på grunn av helsefarlig luft. De siste ti årene er det investert 3 milliarder kroner i veier og tunneller. Men om fem år skal bilene skal vike plass for barn og boliger - deler av sentrum blir bilfrie.
7.2 1997 12:00

El-buss i Stavanger

Energi og miljø. Bybussen i Stavanger vil fra neste år gå på strøm, mens utenfor bykjernen vil den gå på diesel eller bensin. Stavanger er kommet med i et EU-finansiert forsøk på å prøve ut slike «hybrid-busser».
31.1 1997 12:00

Piggfritt - i storbyene!

24.1 1997 12:00

Sider