Energi og miljø

Kommunene får ansvaret for å hånd­heve for­bud mot fossil fyrings­olje

Energi og miljø. Alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår.
26.11 2019 08:00

Fylkes­mannen advarer mot dumping av snø i sjø og vass­drag

Energi og miljø. Fylkesmannen ber kommunene om å påse at overskuddssnø håndteres forsvarlig.
25.11 2019 14:25

Norske velgere: Klima er viktigst

Energi og miljø. Klimaendringene troner for første gang helt øverst på listen over de viktigste politiske sakene i Norge.
25.11 2019 08:27

Fylkesmann ber om ny konsekvens­utredning for Varda­fjellet

Energi og miljø. Risikoen for at hubroen kan bli skadelidende, støypåvirkning for folk i nærområdet og skyggekast er blant grunnene til at Fylkesmannen i Rogaland nå ber om ny konsekvensutredning for Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes.
21.11 2019 14:49

Omgjorde vindkraft-dispensasjon i Bjerkreim

Energi og miljø. Større vindmøller enn først beskrevet får politikerne i Bjerkreim til å kreve ny konsekvensutredning.
21.11 2019 09:45

Miljødirektoratet ber rådmennene ta klima­ansvar

Energi og miljø. – Rådmannen må ta eierskap til klimaarbeidet i kommunene. Dette kan ikke lenger være avhengig av ildsjeler, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. 
20.11 2019 08:08

Vanskeligere å bygge på forurenset grunn

Plan og stedsutvikling. – Vi klargjør kravene til bygging på tidligere avfallsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
19.11 2019 15:45

Sandnes-ordføreren mener vind­møllene på Varda­fjell ikke kan stanses

Energi og miljø. Vindmøllene som skal bygges på Vardafjell i Sandnes, skal vurderes enda en gang av Olje- og energidepartementet (OED), men ordføreren tror ikke de kan stanses.
18.11 2019 08:27

SV vil ha rente­frie lån for vann og avløp

Energi og miljø. Partiet foreslår også å lovpålegge miljørådgivere i kommunene.
14.11 2019 08:19

Kraft­kommuner krever klart svar om skatte­inntektene

Energi og miljø. Kraftkommunene ber Siv Jensen forkaste Sanderud-utvalgets forslag alt før høringsfristen er ute, så kommunene vet hva de har å rutte med i årene som kommer.
13.11 2019 13:16

Sider