Bernt svarer

Slutt for oppgaveutvalg?

Bernt svarer. Ny kommunelov reiser spørsmål om hvordan man skal opprette et utvalg.
10.2 2020 08:07

Bernt svarer: – Byråd med mis­tillit må sitte til nytt er på plass

Bernt svarer. Mistillit fremmes i ett møte og behandles i neste. Det betyr at en byråd eller et helt byråd som ikke har flertallets tillit, blir sittende på oppsigelse i en måned.
3.2 2020 08:20

Bernt svarer: – Utvalg er ikke bundet av administrasjonen

Bernt svarer. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt.
27.1 2020 10:27

Bernt svarer: Kan fritak lovlig­hets­kontrolleres?

Bernt svarer. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres?
20.1 2020 08:53

Bernt svarer: Hva betyr det at avstemmings­resultatet skal inn i møte­boka?

Bernt svarer. Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.
13.1 2020 08:43

Bernt svarer: Er region­råds­leder valgbar?

Bernt svarer. Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»?
6.1 2020 10:28

Hvem signerer kontrakten når kontroll­utvalget skal granske?

Bernt svarer. Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt.
16.12 2019 09:28

Bernt svarer: Hvordan sette sammen et administrasjons­utvalg

Bernt svarer. Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. Her går professor Jan Fridthjof Bernt gjennom reglene.
9.12 2019 08:50

Bernt svarer: Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?

Bernt svarer. Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil? Professor Bernt gir svar.
2.12 2019 09:42

Bernt svarer: Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes?

Bernt svarer. Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
25.11 2019 10:19

Sider