Bernt svarer

Bernt svarer: Må de nye kommune­styrene delegere myndig­het til IKS-er?

Bernt svarer. Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet, forteller Jan Fridthjof Bernt i denne ukas utgave av Bernt svarer.
11.11 2019 09:36

Bernt svarer: Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget?

Bernt svarer. Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
4.11 2019 13:37

– Skriftlig valg av ordfører må anses som en saksbehandlingsfeil

Bernt svarer. – Jeg er enig med departementet når det legger til grunn at både valg av ordfører, varaordfører og andre folkevalgte lederverv, og ved tilsetting av rådmann, nå må skje ved åpen stemmegivning, skriver Jan Fridthjof Bernt.
28.10 2019 10:02

Hvem kan være til stede når møtet er lukket?

Bernt svarer. Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?
21.10 2019 10:56

Bernt svarer: Når blir rådmannen kommunedirektør?

Bernt svarer. Merknadene i proposisjonen til ny kommunelov gir svaret, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
14.10 2019 10:14

– Ikke kommune­direktørens oppgave å anbefale sekretariat for kontroll­utvalget

Bernt svarer. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
7.10 2019 10:27

Politisk heste­handel uten juridisk bindende kraft

Bernt svarer. Kommunestyret velger ordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet. Politikk er en usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og avlønning.
30.9 2019 09:35

Bernt svarer: Kan råd­mannen være sjef for et kommunalt foretak?

Bernt svarer. Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke også kan være daglig leder i et kommunalt foretak. Er det da greit?
24.9 2019 11:10

Bernt svarer: Når må en søkerliste utleveres?

Bernt svarer. Kommunen brukte bemanningsbyrå og hadde derfor ikke søkerlista klar da søknadsfristen gikk ut.
16.9 2019 10:25

Bernt svarer: – Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?

Bernt svarer. Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
9.9 2019 10:16

Sider