Åpenhet

Oslo blir slått av Kiev, Vilnius og Pristina i undersøkelse om åpenhet

Åpenhet. I en internasjonal undersøkelse om åpenhet havner Oslo midt på treet. Den norske hovedstaden blir slått av flere hovedsteder i Øst-Europa.
4.9 2019 08:00

Avholdt dialogmøte uten å fortelle hva det handlet om

Åpenhet. I Sør-Aurdals møtebok går det ikke fram at kommunestyret har hatt møte om kommunens økonomiske utfordringer.
21.6 2019 09:25

Kontrollutvalget inn i lederopprøret i Kongsvinger

Administrasjon. Kongsvinger kommune har ingen planer om en faktaundersøkelse av anklagene mot tidligere rådmann og kommunalsjef. Kontrollutvalget kobler seg nå inn i saken.
13.5 2019 11:07

Ønsker slutt på ulovlig bilde­deling

Oppvekst. Diskusjonen bør gå i hvert eneste av landets klasserom om det å ta bilder og dele dem på sosiale medier, mener leder Benedikte Moltumyr Høgberg i Åpenhetsutvalget. Utvalget har nå lagt fram sitt forslag til hvordan reglene kan være.
2.5 2019 15:28

Nekter innsyn i anklagene mot rådmannen og kommunalsjefen

Åpenhet. Kongsvinger kommune mener at anklagene mot tidligere rådmann Gry Sjødin Neander og en kommunalsjef er taushetsbelagt informasjon. Jussprofessor mener dette minner om misbruk av taushetspliktreglene.
24.4 2019 11:27

Lukket møte ble sendt direkte på nett

Jus. Da kommunestyret i Farsund skulle behandle et ansettelsesforhold, ble møtet lukket. Ved en feil ble lyden fra møtet sendt direkte på nett.
16.4 2019 11:02

Skal teste ut felles innsyn for alle kommuner

Åpenhet. Tre kommuner inviteres til et forsøksprosjekt med postjournal på E-innsyn. Difis ambisjon er at samtlige kommuner skal over på innsynsløsningen.
25.3 2019 14:02

Mener munn­kurv i slutt­avtaler bryter med ytrings­friheten

Åpenhet. Sluttavtalen mellom kommunen og kommunaldirektøren skulle være hemmelig, og partene forbys negativ omtale av hverandre. Ikke uvanlig mener kommunen. Brudd på ytringsfriheten mener jusseksperter.
20.3 2019 14:22

Nekter å si hvem som får bygge hytte i Marka-sonen

Åpenhet. Hvem som har fått dispensasjon fra byggeforbudet i Marka, og om hytta skal brukes i James Bond-film, er ikke bare hemmelig. Det blir definert som taushetsbelagt informasjon.
25.2 2019 13:03

Statsråd lover opplæring i møte­offentlighet

Åpenhet. Også tidlige drøftinger av kommunenes budsjett skal skje i formelle møter, presiserer Monica Mæland (H).
18.1 2019 12:52

Sider