Åpenhet

Måtte gå av som rådmann etter lederopprør, så ikke lenger noen grunn til å leve

Administrasjon. Etter at 27 mellomledere krevde hennes avgang, sluttet Gry Sjødin som rådmann i Kongsvinger. Hun forteller nå om det kraftige fallet hun opplevde.
31.10 2019 14:06

Ønsker åpenhet og inn­syn i kommunens arbeid

Åpenhet. Å være folkevalgt eller kommunalt ansatt kan innebære kontakt med media. Alle landets kommuner mottar nå en åpenhetsplakat fra Pressens offentlighetsutvalg. 
28.10 2019 07:41

Fylkes­mannen opp­hever ved­tak i varslings­saken i Eidskog

Administrasjon. Fylkesmannen konkluderer med at rådmannen er inhabil, og oppfordrer til gransking.    
21.10 2019 14:28

HMS-råd­giveren har sagt opp - etter opp­fordring fra sin sjef

Administrasjon. HMS-rapporten som kritiserte Eidskog kommune ble annullert av daglig leder i Salutis HMS. Rådgiveren som skrev rapporten har nå sagt opp sin stilling.
17.10 2019 09:59

Rapport: Varsleren i Eidskog kan være i livsfare

Administrasjon. I en HMS-rapport blir kommunes behandling av varsleren i Eidskog kritisert, og varslerens situasjon betegnes som så alvorlig at det kan stå om liv. Rådmannen mener rapporten er helt ukjent for kommunen.
9.10 2019 07:46

Finner alvorlige saks­behandlings­feil i varslings­saken i Eidskog

Åpenhet. Professor Erik Magnus Boe reagerer på saksbehandlingen i varslingssaken i Eidskog. Han finner flere feil, men kommunen er uenig.
27.9 2019 13:35

Opposisjonen i Eid­skog mener at varslerens retts­vern er pulverisert

Åpenhet. Kommunestyrets behandling av varslingssaken i Eidskog er lovstridig, mener opposisjonspartiene H, Frp og V. De krever at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll.
24.9 2019 08:19

Politisk mis­nøye mot be­handlingen av varsler­saken i Eidskog

Åpenhet. Mange av politikerne i Eidskog mener at kommunen har behandlet varslingssaken på en svak måte. Flere kommer med kraftig kritikk mot ledelsen.
16.9 2019 13:31

Innskrenker ytrings­friheten til folke­valgte, får refs av ombud­smannen

Åpenhet. Brønnøy kommune pålegger de folkevalgte taushetsplikt for saker behandlet bak lukkede dører. Brudd på ytringsfriheten, sier Sivilombudsmannen.
9.9 2019 07:44

Varsler stevner Eidskog kommune: – Jeg fra­råder alle å varsle om kritikk­verdige for­hold

Åpenhet. For tre år siden varslet Bente om kritikkverdige forhold i Eidskog kommune, og siden har hun følt seg isolert, trakassert og rettsløs. Nå tar varsleren saken til retten. Trist, sier kommunen.
3.9 2019 11:59

Sider