Administrasjon

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte

Styring. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2019 09:41

Råder folke­valgte og administrasjon til å bli enige om kontakt-regler

Politikk. Hvis folkevalgte kontakter ansatte direkte for å få svar på konkrete spørsmål, kan den ansatte få skylden hvis noe går galt. Det sier prosessveileder Jan Inge Tungesvik i KS.
14.10 2019 10:11

Fortviler i Austevoll, deler av kirkens tak er borte

Administrasjon. Austevoll kommune er i ferd med å rehabilitere Storekalsøy kirke, men nylig ble deler av taket til kirken i havgapet stjålet.
11.10 2019 14:40

Rapport: Varsleren i Eidskog kan være i livsfare

Administrasjon. I en HMS-rapport blir kommunes behandling av varsleren i Eidskog kritisert, og varslerens situasjon betegnes som så alvorlig at det kan stå om liv. Rådmannen mener rapporten er helt ukjent for kommunen.
9.10 2019 07:46

Tingretten åpner opp for straffeprosess mot Drangedal kommune

Administrasjon. På grunn av sakens art og alvor har Nedre Telemark tingrett oppnevnt bistandsadvokat for tre av de fornærmede i mobbesakene i Drangedal. Nå vurderer de fornærmede å politianmelde kommunen.
7.10 2019 10:36

Leder i kommunen har politianmeldt to politikere for personforfølgelse

Politikk. Samarbeidet mellom administrasjonen og den nye posisjonen er satt på prøve i Nordkapp. En leder i kommunen har politianmeldt to politikere, en politiker varsler motanmeldelse. Lederen mener anmeldelsen er et privat anliggende.
3.10 2019 07:48

Konkurranse­tilsynet: Gyllen sjanse til å sette pensjons­ordningene ut på an­bud

Økonomi. Finansdepartementet vil endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. Godt nytt for kommunene, mener Konkurransetilsynet.   
3.10 2019 12:15

Får Kofa-smekk fordi de ikke droppet leverandør

Innkjøp. Verdien av tilbyderens tidligere oppdrag var 27 ganger mindre enn tilbudet. Likevel mente Fredrikstad at disse var sammenlignbare.
30.9 2019 07:58

Møter departementet – håper å få med seg 18,5 millioner kroner

Administrasjon. Nye Hamarøy har søkt om ekstramidler til sammenslåingsprosessen. Det skal de snart gjøre rede for i et møte med Kommunaldepartementet.
25.9 2019 10:45

Ber alle kommuner lage veteran­plan

Administrasjon. Forsvaret ber om at de kommuner som ikke allerede har laget en veteranplan, skaffer seg en. – De som ikke i dag har veteraner vil i fremtiden kunne få det, sier veteraninspektør Finn Kristian Hannestad. Se oversikten over kommunale veteranplaner her.
26.9 2019 08:24

Sider