Administrasjon

- Kommunene løper store risikoer

Administrasjon. - Kommunene må være klar over hvilke risikoer de løper hvis de ikke tar år 2000-problemene på alvor, sier Erik Dambo i Chase Technology.
26.9 1997 12:00

Dus med data på PC, bok og TV

Administrasjon. Nå kan kommunens ansatte lære data på skjermen. Det som trengs er lærerbøker, PC med Internett og TV. Kurset egner seg godt som selvstudium.
12.9 1997 12:00

Elever per PC i grunnskolen

29.8 1997 12:00

375 kommuner har for få datamaskiner i skolene

Oppvekst. Hele 375 kommuner har altfor få PC-er til elevene i grunnskolen. Det er nesten bare kraftkommunene som kan tilby tilfredsstillende tilgjengelighet for skoleelevene.
29.8 1997 12:00

Får billig datautstyr, men skolene har ikke råd

Oppvekst. En ny avtale sikrer skoleverket, samt elever og lærere privat, datautstyr til gunstig pris. Likevel har de færreste skoler råd til å skaffe seg det nødvendige utstyret.
29.8 1997 12:00

Biblioteket som kommunens informasjonsavdeling?

Debatt. Opplysningstjenesten, det være seg i biblioteket eller i kommunens førstelinje, vil ikke alene være nok til å oppfylle kommunelovens krav om informasjon til innbyggerne.
15.8 1997 12:00

Kommuneforlaget med salg på Internett

Administrasjon. Nå behøver du ikke gå i butikken for å kjøpe bøker fra Kommuneforlaget. Har du Internett, kan du handle direkte og få varer og regning i posten.
15.8 1997 12:00

IT skal løfte Halden opp av grøfta

Administrasjon. Halden kommune vil «opp av grøfta.» Elendighetsbildet skal snus, og solid satsing på IT skal skaffe byen både flere arbeidsplasser og en bedre profil.
20.6 1997 12:00

IT &8216;98 - en arena for kommuneledelsen?

Debatt. Fortsatt er det mange beslutningstakere som ser på IT-investeringer kun som en utgift. Dette er en utfordring for det politiske og administrative lederskap.
13.6 1997 12:00

Sider