Administrasjon

Sørlandske uthavner sikter mot verdensarvstatus

Plan og stedsutvikling. En gang var de livsviktige havner for seilskutene. Nå befolkes husene i uthavnene av ferierende. Fylkeskommunene i Agder ønsker å få uthavnene langs sørlandskysten inn på UNESCOs liste for kultur -og naturarv.
9.8 2019 08:40

NRK tilpasser seg regionreformen

Administrasjon. Når det blir færre fylkeskommuner, og flere regioner som skifter navn, da følger NRK etter. I Østfold forsvinner navnet, og det er det reaksjoner på.
7.8 2019 09:14

Nesten halvparten vil bli direktør

Administrasjon. – Det er en likestillingstabbe av Stortinget ikke å gjøre kommunedirektørtittelen til en obligatorisk tittel, mener tidligere rådmann, nå kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker.
2.8 2019 14:23

Får Kofa-ros for å snu i tide

Innkjøp. Etter at anbudsvinneren var utropt, snudde Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nå får fylkeskommunen tommel opp fra Kofa-sekretariatet.
30.7 2019 10:55

Nær halv­parten har ikke satt seg klimamål

Energi og miljø. Potensialet for økt klimainnsats i kommunene er stort, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse.
26.7 2019 08:23

Ordfører er for­bannet over luft­ambulansens beredskap

Helse. Beredskapen for luftambulansetjenesten skaper uro i mange kommuner i Finnmark. Ordfører Johan Vasara (Ap) i Kautokeino mener at innbyggernes liv blir satt på spill.
24.7 2019 14:59

Flerbrukshall med svømme­basseng brant ned til grunnen

Administrasjon. Vindafjordhallen i Rogaland har brent ned til grunnen. Kun noen murvegger og et stupebrett gjenstår av den kommunale flerbrukshallen.
22.7 2019 09:36

Rådmann sa opp fordi politikerne gjør vedtak uten utredning

Administrasjon. Flere ganger har rådmann Lage Trangsrud i Engerdal reagert på at politikerne fatter vedtak uten at sakene er utredet. Nå har han fått nok.
4.7 2019 14:29

Slik gikk det med dobbelt­vinnerne

Kommunebarometeret. I likhet med Oppdal har også Sandefjord, Lom og Høylandet vunnet Kommunebarometeret to ganger. Av de tidligere dobbelt-vinnerne er det bare Lom som holder noenlunde stand.  
3.7 2019 07:58

Lunner gir opp­reis­ning til voldsutsatt kvinne

Helse. Lunner kommune ble i vår bøtelagt for at ansatte utsatte en funksjonshemmet kvinne for vold. Nå får kvinnen oppreisning for tort og svie.
28.6 2019 11:00

Sider