Administrasjon

Sjekk tall for like­stillingen i din kommune her

Administrasjon. Statistisk sentralbyrå har nettopp publisert tall for hvordan det står til med likestillingen i landet vårt. Her kan du se tallene kommune for kommune.
11.12 2019 08:15

Frykter for lokale arbeids­plasser

Økonomi. – Hele næringslivet vil bli rammet av at skatteoppkrevingen blir statlig, sier ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan.
9.12 2019 10:48

Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

Jus. 57 prosent av alle fjorårets søknader om nybygg i strandsonen fikk ja på dispensasjon. Nå vil Sivilombudsmannen ta fram lupe.
9.12 2019 08:19

– Kommunene må fort­satt få til­gang til styrings­informasjon

Politikk. Kommunene må få rask oppdatering av skattetallene også når skatteinnkrevingen blir statlig, krever KS og kommunene. Innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget viser at de er blitt hørt.
6.12 2019 15:28

Over 900 skattefolk skal over til staten i rask prosess

Administrasjon. Statliggjøringen av skatteoppkrevingen er ennå ikke vedtatt i Stortinget, men planleggingen er i full gang. 918 årsverk blir statlige før sommeren.
6.12 2019 12:22

Varsler 55 arkiv­tilsyn neste år

Administrasjon. Lista over hvilke kommunale arkiv som vil få tilsyn fra Arkivverket neste år, er nå klar.
9.12 2019 12:58

Eidskog «klager» Fylkes­mannen inn til departe­mentet: – Saken er viktig for mange kommuner

Administrasjon. Eidskog kommune ber departementet om å oppheve Fylkesmannens vedtak i varslingssaken. Kommunens advokat anmoder om at klagen blir prioritert.
5.12 2019 10:20

Nesten halv­parten bestilte kjøtt til Oslo kommunes vegetariske jule­bord

Administrasjon. Oslo kommune arrangerte fredag julebord, hvor hovedretten besto av bakt selleri. Men fire av fem bestilte i stedet juletallerken eller kveite, skriver Nationen.
3.12 2019 08:23

Varslet om vold og psykisk mis­handling, møter nå kommunen i retten

Administrasjon. På vegne av fem ansatte varslet en tillitsvalgt i Andøy om at de ble utsatt for vold og psykisk mishandling på jobben. Varsleren mener å ha blitt utsatt for manglende varslervern og gjengjeldelse.
2.12 2019 13:16

Sykehjem har hatt lov­stridig praksis, er pilot­kommune for trygg­het

Helse. Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.
29.11 2019 12:56

Sider