Administrasjon

Tingretten åpner opp for straffeprosess mot Drangedal kommune

Administrasjon. På grunn av sakens art og alvor har Nedre Telemark tingrett oppnevnt bistandsadvokat for tre av de fornærmede i mobbesakene i Drangedal. Nå vurderer de fornærmede å politianmelde kommunen.
7.10 2019 10:36

Leder i kommunen har politianmeldt to politikere for personforfølgelse

Politikk. Samarbeidet mellom administrasjonen og den nye posisjonen er satt på prøve i Nordkapp. En leder i kommunen har politianmeldt to politikere, en politiker varsler motanmeldelse. Lederen mener anmeldelsen er et privat anliggende.
3.10 2019 07:48

Konkurranse­tilsynet: Gyllen sjanse til å sette pensjons­ordningene ut på an­bud

Økonomi. Finansdepartementet vil endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. Godt nytt for kommunene, mener Konkurransetilsynet.   
3.10 2019 12:15

Får Kofa-smekk fordi de ikke droppet leverandør

Innkjøp. Verdien av tilbyderens tidligere oppdrag var 27 ganger mindre enn tilbudet. Likevel mente Fredrikstad at disse var sammenlignbare.
30.9 2019 07:58

Møter departementet – håper å få med seg 18,5 millioner kroner

Administrasjon. Nye Hamarøy har søkt om ekstramidler til sammenslåingsprosessen. Det skal de snart gjøre rede for i et møte med Kommunaldepartementet.
25.9 2019 10:45

Ber alle kommuner lage veteran­plan

Administrasjon. Forsvaret ber om at de kommuner som ikke allerede har laget en veteranplan, skaffer seg en. – De som ikke i dag har veteraner vil i fremtiden kunne få det, sier veteraninspektør Finn Kristian Hannestad. Se oversikten over kommunale veteranplaner her.
26.9 2019 08:24

Mener mange arkiv er i en svært sår­bar situasjon

Administrasjon. De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for mange arkiv.
24.9 2019 15:55

Gransker ord­førerens kjøp av kommunalt bygg

Politikk. Kontrollutvalget i Loppa har vedtatt å undersøke omstendighetene rundt salget av et helsehus kommunen eide, til et firma eid av ordføreren og hans kone.
19.9 2019 10:04

Trondheim kommune går for fleksibel skolestart

Skole. Trondheim kommune vil bli nasjonal pilotkommune for utprøving av fleksibel skolestart, en måned etter at regjeringen åpnet for ordningen.
19.9 2019 08:12

KS Agder har fått ny region­direktør

Administrasjon. Steinar Eilertsen er ansatt som ny regiondirektør i KS Agder.
18.9 2019 10:51

Sider