De private barnehagene mente kommunen delte driftskostnadene på for mange barn og at tilskuddet til de private barnehagene ble for lavt. Illustrasjonsfoto: Terje Lien

Ville ha mer penger til private barnehager, men retten sa nei

Fredrikstad kommune har beregnet tilskuddet riktig, mener tingretten.

20 private barnehager i Fredrikstad mente driftstilskuddet de fikk fra kommunen for 2014 og 2015 var for lavt og gikk rettens vei for å få kjent kommunens vedtak om driftstilskudd for ugyldig. Det har Fredrikstad tingrett kommet til det ikke er, og barnehagene har dermed tapt saken.

Skuffet