Disiplinærutvalget i Advokatforeningen konkluderer med at KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas ikke brøt god advokatskikk, slik avgått rådmann Helge Thorsen har ment.

Disiplinærutvalget i Advokatforeningen konkluderer med at KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas ikke brøt god advokatskikk, slik avgått rådmann Helge Thorsen har ment.

Foto: Simon Aldra, Brønnøysunds Avis

Tidligere rådmanns klage på KS-advokat førte ikke fram

Tidligere rådmann i Brønnøy klagde inn KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas til Advokatforeningen for brudd på god advokatskikk. Han fikk ikke medhold.

– Jeg er tilfreds med at disiplinærutvalget frifinner meg for brudd på god advokatskikk, sier KS-advokat Solfrid Vaage Haukaas. 

Klagde på habilitet