Mangeårig Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) kunne blitt suspendert etter tiltalen om seksuelle overgrep med det nye forslaget til kommunelov. Arkivfoto: Jan Inge Krossli

Splittet om å suspendere ordfører

Flertallet i kommunelovutvalget vil utvide muligheten til å suspendere ordførere og frata dem vervet. Ole Gustav Narud i mindretallet vil ikke ha noen "Lex Øygard".

Folkevalgte kan med dagens lovverk suspenderes hvis de siktes for noen straffbare forhold knyttet til vervet. Flertallet i kommunelovutvalget foreslår å utvide muligheten til å suspendere ordføreren.

«Ordførerrollen står i en særstilling når det gjelder å kunne kreve tillit til vedkommende som har dette vervet,» mener flertallet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.