KS-advokat Frode Lauareid, som representerte Senja kommune i Høyesterett, kritiserer dommen for å mangle en barns beste-vurdering.

KS-advokat Frode Lauareid, som representerte Senja kommune i Høyesterett, kritiserer dommen for å mangle en barns beste-vurdering.

Foto: Gerardo Poblete / KS

Senja dømt for brudd på menneskerettighetene – KS-advokat kritisk

KS-advokat Frode Lauareid kritiserer dommen fra Høyesterett der Senja kommune ble dømt til å betale oppreising til en mor etter omsorgsovertakelse.

Kommunen ble dømt for å ha krenket morens rett til et familieliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og Grunnloven. Krenkelsen gir moren rett til oppreisning fra kommunen, vurderte retten, og satte den til 200.000 kroner.

I tillegg må kommunen dekke sakskostnadene på over 1 million kroner.