KrFs Torfinn Kleivset (t.v.) - her i samtale med Jan Stubstad (H) – sier han tar på seg oppgaven med ydmykhet og respekt. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Sa nei til rådmannen som rettslig representant

Kommunestyret i Søgne vedtok i går kveld at en KrF-politiker skal være rettslig representant i rettssaken varslere har anlagt mot kommunen.

Rådmann Kim Holum hadde innstilt på at han skulle være kommunens representant når saken kommer opp i Kristiansand tingrett til høsten, etter råd fra KS-advokat Frode Lauareid.

Ordfører Astrid Hilde (Ap), som formelt er kommunens rettslige representant, mente hun ikke burde stille i retten, all den tid hun har vært erklært inhabil i varslingssaken. Hun skal dessuten stå på vitnelista til saksøker, fagforeningen Parat.

Aps Bjørn Egeli foreslo Torfinn Kleivset (KrF), i tråd med jussprofessor Jan Fridthjof Bernts råd om å velge en erfaren og respektert folkevalgt.

Egeli viste til at kommunestyret har erklært også rådmannen inhabil, og argumenterte for at han derfor ikke bør ha noen befatning med saken i rettssystemet heller.

Ap fikk støtte for forslaget fra KrF og Høyre, og Kleivset ble valgt mot stemmene til Frp og Venstre (20–7).