Riksadvokat Tor-Aksel Busch sendte tirsdag ut sitt årlige rundskriv om prioriteringen av straffesaksbekjempelsen i Norge. Her fotografert på Fagforbundets og NTLs konferanse om svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet i Oslo i januar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Riksadvokat Tor-Aksel Busch sendte tirsdag ut sitt årlige rundskriv om prioriteringen av straffesaksbekjempelsen i Norge. Her fotografert på Fagforbundets og NTLs konferanse om svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet i Oslo i januar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Riksadvokaten vil slå ned på trusler mot politikere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at påtalemyndigheten skal slå kraftigere ned på dem som truer politikere eller forsøker å kneble samfunnsdebatten.

I sitt årlige rundskriv til påtalemyndigheten peker Riksadvokaten ut hvilke saksområder som skal vies særlig oppmerksomhet ut over den daglige straffesaksbekjempelsen i samfunnet. I rundskrivet for 2019, som kom tirsdag, trekker Busch også fram viktigheten av å trygge demokratiets vilkår i Norge.

– Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter fremstår som et økende problem. Det kan i ytterste konsekvens true demokratiet ved at personer trekker seg fra politiske verv eller velger ikke å delta i samfunnsdebatten, skriver Busch.

– Avskrekkende

Rundskrivet kommer samme dag som Borgarting lagmannsrett startet ankebehandlingen av saken der Mohyeldeen Mohammad (33) står tiltalt for å ha rettet trusler mot Venstre-politiker Abid Raja. Mohammad ble i Oslo tingrett i fjor dømt til to og et halvt års fengsel og til å betale Raja 150.000 kroner etter at han skjelte ut og truet politikeren på grunn av hans uttalelser om bruken av hijab og nikab i Norge.

– Påtalemyndigheten skal være oppmerksom på denne utviklingen og bringe passende saker inn for domstolen for å fastsette et straffenivå som både kan være avskrekkende og normdannende, skriver Riksadvokaten videre om dette i rundskrivet.

Journalister og dommere

Også medier og dommere i rettsvesenet blir spesielt nevnt i årets rundskriv. Med samme begrunnelse som for hatefulle ytringer mot politikere mener Riksadvokaten at trusler mot journalister er viktig å ettergå, samt at det bør legges ned strenge nok påstander, slik at en fri og uavhengig presse kan sikres i demokratiets interesse.

– Likeledes er tendensen med økt hyppighet av trusler og vold mot dommere bekymringsfull. Slike saker er alvorlige for de berørte aktørene og deres familier, men også fordi en negativ utvikling her kan rokke ved rettsstatens fundament, skriver Busch.

(©NTB)