Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord kommune. Foto: Lisa RypengLisa Rypeng

Overgrepsoffer vant ikke fram mot Tysfjord i retten

Tysfjord kommune er frifunnet etter at et kvinnelig overgrepsoffer saksøkte kommunen for flere millioner kroner. Hun har ikke avgjort om hun vil anke dommen.

Kvinnen saksøkte Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten, som følge av overgrep og omsorgssvikt, skriver  VG.

Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

Tar betenkningstid

Ifølge advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok har kvinnen ikke bestemt seg for om hun vil anke dommen.

– Vi vil ta betenkningstid. Vi skal ha et møte og finlese dommen og så bruke tid til å vurdere dette. Vi er glade for at retten i dommen uttrykker forståelse for at det var viktig for henne å føre saken for retten, og det var viktig for henne at de har hørt hennes historie, sier Kuoljok.

Kvinnen sto i fjor fram i VG og fortalte om seksuelle overgrep over flere tiår i Tysfjord i Nordland.

120 sedelighetssaker

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i kommunen. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord. Det er registrert mer enn 70 fornærmede, i all hovedsak jenter som var i alderen 7 til 16 år da de seksuelle overgrepene skal ha foregått.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hadde nylig et møte med representanter fra Tysfjord der det ble drøftet hvordan overgrepssakene skal håndteres. I tillegg deltok Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet.

Saken er oppdatert.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.