Lenvik kommune må ikke ut med erstatning til omsorgsfirmaet Bo og Bistand AS. Det har Senja tingrett kommer fram til. Foto: Lisa Rypeng

Omsorgsfirma tapte erstatningskrav mot Lenvik kommune

Retten konstaterer at kommunen brøt reglene om offentlige anskaffelser i den såkalte helsekjøpsaken i Lenvik, men kommunen frifinnes for erstatningskravet fordi saken er foreldet.

Omsorgsfirmaet Bo og Bistand AS fremmet i utgangspunktet et erstatningskrav mot Lenvik kommune på 6,74 millioner kroner for brudd på reglene for offentlige anskaffelser i forbindelse med tildeling av kontrakt for kjøp av helsetjenester i henholdsvis 2013 og 2015.

Bakgrunnen for erstatningskravet er tap de mener seg påført da de ble forbigått da kommunen lyste ut en anbudskonkurranse om helsetjenester. Kommunen endte opp med å gi millionoppdraget til firmaet Slåttebakken Helse AS, der den tidligere rådmannens sønn var involvert.