Den røde ringen viser hvor langs Linnesstranda lysthuset er oppført. Mellom boligområdet og sjøkanten er det en liten stripe naturreservat. Foto: Google EarthGoogle earth

Ombudsmannen kritisk til departementets lysthus-ja

Kommunaldepartementet vil ikke pålegge eieren av et lysthus i strandsonen om å rive bygget. Nå ber Sivilombudsmannen departementet vurdere saken på nytt.

Ettergodkjenningen Lier kommune ga til bygging av et lysthus i strandsonen i 2013, er ikke gyldig. Det har både Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) slått fast. Men mens Fylkesmannen i Oslo og Viken vil pålegge eieren å rive lysthuset, synes KMD at bygget må få stå.

Rett før jul plukket Sivilombudsmannen departementets argumenter i småbiter. I et brev til KMD skrev ombudsmannen at departementets vurdering var «mangelfull», og ba om at departementet behandler saken på nytt innen 31. januar.