- Ytringsfrihetens kjerne er å verne ytringer i det offentlige ordskiftet, selv om ytringsfriheten fremmer synspunkter som avviker fra det som for mange er sosialt akseptabelt, skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i uttalelsen. Foto: Mona Ødegård

Ombudsmannen: Feil å ilegge lærer skriftlig advarsel etter Facebook-kommentar

Mener ytringen er vernet av ytringsfriheten og ber kommunen trekke advarselen tilbake.

Etter at læreren skrev i kommentarfeltet under et innlegg på Facebook, mottok hun en skriftlig advarsel fra kommunen der hun er ansatt.

Kommunen mente at læreren hadde opptrådt i strid med de forventningene som må kunne stilles til en lærer i grunnskolen. I advarselen het det at gjentakende brudd med forventningene kunne føre til en vurdering av lærerens arbeidsforhold i kommunen.