Sivilombudsmannen avsluttet 286 saker om offentlighet og innsyn i fjor. Det er 85 prosent flere saker enn i 2016, framgår det av årsmeldingen fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Arkivfoto

Ombudsmann kritiserer i 5 prosent av sakene

Sivilombudsmannen behandlet over 700 klager på Kommune-Norge i fjor. 13 av sakene endte med kritikk.

Det framgår av årsmeldingen fra ombudsmannen, som ble overlevert Stortinget sist uke.

Ombudsmannen trekker i årsmeldingen fram blant annet noen saker som er knyttet til Norges menneskerettslige forpliktelser. I en kommune fikk foreldrene avlastning i to netter i uka for å passe på sitt fire uker gamle barn, som led av en sjelden sykdom som krevde tilsyn døgnet rundt. «Verken kommunen eller Fylkesmannens vedtak inneholdt en vurdering av hensynet til barnets beste. Det var også knyttet begrunnet tvil til om Fylkesmannen hadde foretatt en korrekt og tilstrekkelig forsvarlighetsvurdering av tjenestetilbudet til familien», konkluderte ombudsmannen. Deretter endret Fylkesmannen vedtaket til avlastning sju netter i uka.

Mange av sakene handler om offentlighet og innsyn. Sivilombudsmannen avsluttet 286 saker om de emnene i fjor. Det er 85 prosent flere saker enn i 2016, framgår det av årsmeldingen. En sak ble ikke ferdig behandlet fordi Oslo kommune slettet eposter fra kontoen byregjeringsleder@oslo.kommune.no. Oslo kommune og deretter Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslo krav om innsyn i oversikten over hvilke eposter som var sendt fra epostkontoen. Mens ombudsmannen undersøkte saken, opplyste kommunen til slutt at epostene var slettet.

Sivilombudsmannen besøkte i fjor også Nesodden kommune, fordi det var mange saker i byggesaksavdelingen som ikke var avsluttet. Saksbehandlingstid og manglende svar var emne for hele 850 saker hos ombudsmannen i fjor. «I 43 saker var dette del av grunnlaget for kritikk», heter det i årsmeldingen.

Moss, Sande, Nesodden, Oslo, Vaksdal, Sarpsborg og Kristiansund er blant kommunene som har hatt en sak til behandling hos Sivilombudsmannen i fjor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.