– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Emilie Holtet / NTB

Nord-Fosen siida enig om reindriftsavtale med Roan Vind

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Fosenaksjonistene påpeker at menneskerettsbruddene likevel ikke er over.

Meklingen mellom partene har pågått siden mai i fjor.

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fortsatt reindriftskultur for Nord-Fosen siida i generasjoner fremover.

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsrettet løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Aksjonister er ikke fornøyd

Fosenaksjonistene er ikke fornøyd med regjeringens oppfølging av høyesterettsdommen og sier at avtalen ikke betyr at menneskerettighetsbruddet er opphørt. 

Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen understreker at det ikke skjer før både Sør- og Nord-Fosen har fått tilgang til gode områder som erstatter tapte vinterbeiter.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier hun i en kommentar.

Slutt på menneskerettighetsbrudd

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er glad for avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Hun sier at avtalen gjør slutt på menneskerettighetsbrudd.

– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka i en pressemelding.

Hun sier Sametinget ikke har fått satt seg inn i hele avtalen, men forstår at den inneholder de samme elementene som avtalen for Sør-Fosen siida om økonomisk erstatning og nytt areal for vinterbeite.