Nå er det slutt på at feil eller sent innsendte fakturaer kunne føre til at kommuner mistet retten til momskompensasjon. Ill.foto: Colourbox.com

Momsspalten: Snur om foreldelse

Kommunal Rapport introduserer i dag en ny spalte om momsspørsmål for kommunesektoren. Kommunene skal ikke lenger gå glipp av momsrefusjon hvis leverandører somler eller roter med fakturaene.

Avgiftsmyndighetene har tidligere lagt til grunn at foreldelsesfristen for kompensasjonskrav begynt å løpe fra det tidspunkt merverdiavgiften skulle vært bokført/registrert dersom faktureringen ble gjort korrekt. I en prinsipputtalelse 15. oktober har Skattedirektoratet skiftet standpunkt. Direktoratet legger nå til grunn at foreldelse begynner å løpe fra det tidspunkt selger rent faktisk har utstedt faktura med avgift.

Skattedirektoratets tidligere standpunkt har vært kritisert, særlig fordi dette kunne gi helt urimelige resultater med hensyn til kommunenes mulighet til å oppnå kompensasjon i tilfeller hvor selger av ulike grunner ikke utstedte korrekt salgsdokumentasjon i henhold til merverdiavgifts- og bokføringslovgivningen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.