– Datatilsynet har misforstått, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien

Mener Datatilsynet tar feil om e-postgransking

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt går i rette med Datatilsynets forsøk på å stoppe e-postgranskingen i Grimstad. Tilsynet har lagt feil lovforståelse til grunn, mener han.

– Hvis man kunne nekte kontrollutvalget innsyn i informasjon som er lagret i kommunens datamaskiner i form av e-post eller på annen måte, ville det bety en dramatisk svekkelse av den politiske kontrollen med administrasjonen, sier Bernt.

– Kommunestyret ville da i stort omfang være avhengig av den informasjon det får fra administrasjonens leder – rådmannen, legger han til.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.