Eidsivating lagmannsrett gir Dokka Entreprenør medhold i at Ringsaker kommune ikke fremmet innsigelser eller motkrav innen tomånedersfristen. Foto: Cato Edvardsen, Wikimedia CommonsCato Edvardsen

Kommunen klagde for sent og tapte krav

En strid mellom Ringsaker kommune og en entreprenør om sluttfaktura endte i rettssalen. 

Det var ifølge en nylig avsagt dom i Eidsivating lagmannsrett mot slutten av 2014 at Ringsaker kommune og Dokka Entreprenør AS inngikk kontrakt om å bygge en 7 kilometer lang vann- og avløpsledning. I juni i 2016 var arbeidet ferdig, og kommunen fikk tilsendt en sluttnota på drøyt 460.000 kroner som entreprenøren mente var det som gjensto etter at kommunen under arbeidets gang hadde betalt avdragsnotaer. Kommunen henvendte seg flere ganger til entreprenøren etter dette hvor man blant annet etterlyste mer dokumentasjon.

Fremmet krav 16. september