Avokat John Christian Elden mener ifølge NRK at dette åpenbart ikke var noen sak for politiet i det hele tatt. Foto: Advokatfirmaet Elden / Moment StudioMoment studio

Henla anmeldelse mot politiker

Kommunestyremedlem i Sande ble anmeldt av kommunen, men nå har politiet henlagt saken.

Ifølge NRK skal anmeldelsen ha sin bakgrunn i ytringer  Jan Fredrik Vogt (Frp) har kommet med overfor en ansatt i helsesektoren. NRK peker på at det har vært en har debatt knyttet til BPA-ordningen, og ytringene fra Vogt skal ha kommet gjennom sosiale medier, i en podkast og i brev til kommunen.

– Den folkevalgte har gjentatte ganger kommet med grove beskyldninger og stygge, trakasserende utsagn overfor en av mine saksbehandlere. Dette er svært belastende for vedkommende, uttalte rådmann Olav Grande i Sande kommune i Vestfold, til NRK.

Rådmannen ville ikke gå konkret inn på hva som var ytret, men mente at det var viktig for han som kommunens administrative leder å markere at det som ble ytret, var langt over grensa for hva som var greit. Rådmannen mente at dette ikke var spørsmål om ytringsfrihet.

Nå har politiet gått gjennom anmeldelsen og dokumentasjonen, og de finner ingen grunn til å gå videre med saken. Politiet anser ikke at det foreligger noe straffbart.

– En skal også ha i mente at ting som blir uttalt, også beskyttes av Grunnlovens regel om ytringsfrihet. Med alt det satt i sammenheng, fant vi ut at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå noe straffbart forhold i denne saken, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Larvik til NRK.

Rådmann Grande i Sande kommune sier til NRK at han tar henleggelsen til etterretning.

Vogts advokat, John Christian Elden, er ikke overrasket over henleggelsen.

– De konstaterte fort at dette ikke var noen sak for politiet eller noen straffesak å håndtere, og den er tilbake i det politiske sporet, der den hører hjemme, sier Elden til NRK.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.