En privat vannledning sprang lekk, kommunen bestilte reparasjon men grunneier ville ikke betale for jobben.

Illustrasjonsfoto: Lisa Rypeng

Grunneier nektet å betale for reparasjon bestilt av kommunen

Grunneieren er pliktig å betale for reparasjonen som kommunen bestilte, mener Sør-Trøndelag tingrett.

Det var tilbake i 2018 at en vaktleder i Trondheim ble varslet om en vannlekkasje fra en kommunal vei. Kommunen bestilte entreprenør som rykket ut for å finne ut hvor ledningsbruddet var. De fant at selve bruddet var på en privateid stikkledning.

Bruddet ble utbedret, og kommunen sendte regningen på 71.000 kroner til grunneieren. Han nektet å betale, og mente kommunen ikke hadde rettslig grunnlag for å sende regningen til han. Mannen mente kommunen hadde brutt sin plikt til å varsle eier i forkant av reparasjonen slik at han selv kunne velge å reparere skaden på en raskere og rimeligere måte.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.