Datatilsynet mener at lydopptaket havnesjefen tok fra møtet med rådmannen og ordføreren i 2019 var unødvendig og svært inngripende for møtedeltakerne.

Datatilsynet mener at lydopptaket havnesjefen tok fra møtet med rådmannen og ordføreren i 2019 var unødvendig og svært inngripende for møtedeltakerne.

Foto: Google maps

Datatilsynet refser havnesjef for ulovlig opptak og lagring av lydfil

Datatilsynet konkluderer med at havnesjefen i Brønnøy tok et ulovlig lydopptak fra et møte med rådmannen og ordføreren. Saken betegnes som så alvorlig at havnesjefen blir irettesatt.

«Datatilsynet finner grunn til å påpeke at skjulte lydopptak kan utgjøre alvorlige integritetskrenkelser. Opptaket er gjort uten behandlingsgrunnlag, noe som innebærer et klart inngrep i klagers grunnleggende rettigheter. At opptaket nå brukes som bevis i ulike rettslige prosesser, og er unntatt retten til sletting, innebærer isolert sett en fortsatt krenkelse av disse rettighetene», skriver Datatilsynet i sitt vedtak om irettesettelse av havnesjefen i Brønnøy.

Bakgrunn

  • I desember 2019 ble det avholdt et møte mellom rådmannen, ordføreren og havnesjefen i Brønnøy kommune.
  • I dette møtet tok havnesjefen et hemmelig lydopptak.
  • Denne lydfilen har i ettertid blitt avspilt for blant andre sentrale politikere i kommunen.
  • Lydfila er også blitt brukt som bevis i en rettssak om påståtte korrupsjonsanklager fremmet av havnesjefen og hennes advokat.
  • Havnesjefen og hennes advokat ble frikjent for anklagene av tingretten.
  • Havnesjefens lydopptak ble klaget inn til Datatilsynet med påstand om at personvernforordningen har blitt brutt.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.