Konsernsjef Sverre Thornes i KLP mener endringen i flyttereglene for pensjonsordninger er til glede for kommuner og fylkeskommuner som slås sammen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, KLP

Blir lettere å flytte pensjonen

Kommuner som flytter sin pensjonsordning, får med seg en større del av gevinsten fra gammel til ny leverandør.

Om endringen

Kursreguleringsfondet er et bufferfond som består av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen.

Når en kommune flytter sin pensjonsordning fra et forsikringsforetak, skal pensjonsordningens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet følge med over til den nye pensjonsleverandøren. 

Kilde: Finansdepartementet

Finansdepartementet fastsatte nylig en forskriftsendring som begrenser forsikringsselskapenes adgang til å holde tilbake deler av det såkalte kursreguleringsfondet ved flytting. I praksis betyr det at kommuner som flytter pensjonsløsningen sin, får med seg mer pensjonskapital ved bytte av leverandør.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.