Borgarting lagmannsrett frifinner Oslo kommune i et krav om erstatning. Retten peker imidlertid på at saksøkeren hadde god grunn til å få prøvd saken for retten. Foto: Terje LienTerje Lien

Ble erklært dement og fikk huset solgt, men diagnosen var feil

Mannen i 50-årene gikk til sak mot kommunen og krevde erstatning, men vant ikke fram i lagmannsretten.

Overformynderi

Oslo overformynderi var en etat under byrådsavdeling for finans og utvikling i Oslo kommune, fram til etaten ble avviklet 25. november 2013. 

Oppgaven var ansvar for å forvalte midlene til umyndige og kontrollere verger og deres regnskaper.

Det er nå Fylkesmannen som har overtatt overformynderiets oppgaver.

– Jeg har aldri sett en sånn sak før. Den er veldig spesiell, sier advokat Marit Vik i advokatfirmaet Nordhus & Aarø.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.