Retten synes det er påfallende at ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen og andre folkevalgte ikke kunne konkretisere hvorfor de mener at tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen manglet kompetanse.

Retten synes det er påfallende at ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen og andre folkevalgte ikke kunne konkretisere hvorfor de mener at tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen manglet kompetanse.

Foto: Thomas Frigård

Betegner Lødingen kommunes forklaring som «oppkonstruert»

Folkevalgte i Lødingen uttalte i retten at tidligere kommunedirektør ble fjernet grunnet manglende kompetanse. Retten betegner begrunnelsen som «oppkonstruert».

«Rettens samlede inntrykk er at begrunnelsen om manglende kompetanse fremstår oppkonstruert. At begrunnelsen fremstår oppkonstruert, taler mot at kommunen avgjorde saken på et korrekt faktisk grunnlag», skriver retten.

Fakta

  • I april i fjor ble Liv-Hege Martinussen fjernet på dagen fra stillingen som kommunedirektør i Lødingen.
  • Kommunen har kun vist til at kommunedirektøren har frasagt seg sitt stillingsvern, og utover dette ikke begrunnet fjerningen av Martinussen.
  • Den tidligere kommunedirektøren saksøkte kommunen for brudd på saklighetsnormer ved bruk av styringsretten, og ærekrenkelser.
  • I slutten av mars gikk rettssaken i Midtre Hålogaland tingrett.