Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H) fikk i dag, mandag, utvalget med på at det skal bestilles en ekstern undersøkelse av ansattes e-poster. Saken går nå til kommunestyret. Til venstre varaordfører Per Svenningsen (Ap). Foto: Martin Haugen, Grimstad Adressetidende

Anbefaler innsyn i ansattes e-poster

Kontrollutvalget i Grimstad får i en ny juridisk vurdering klarsignal for å gjennomføre e-postinnsyn i den såkalte helsekjøpsaken.

Helsekjøpsaken

Firmaet BDO undersøkte i fjor Grimstad kommunes kjøp av helsetjenester og fant:

• Ulovlige innkjøp for ca. 100 mill. kr.

• Store mangler ved innkjøpsprosessene

• At ledelsen har kjent til praksisen i flere år

– Det er fortsatt mye uklarhet om hva som har skjedd i forbindelse med de ulovlig innkjøpene. Folk lurer på dette, sier kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), som lenge har gått inn for en undersøkelse av e-poster.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.