For årene 2015 og 2016 oppga den private barnehagen 13 og 6 barn for mye. Nå har Alstahaug fått medhold i at det var rett å inndra tilskudd på 2,8 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjerke

Alstahaug vant rettstvist om tilskudd til privat barnehage

Tilskudd skal bare gis for barn som faktisk bruker plassen, konkluderer retten.

Både i 2015 og 2016 oppga Sandnessjøen barnehage AS at den hadde 99 barn i sin barnehage per 15. desember, telledatoen som ligger til grunn for offentlig tilskudd. Tallene inkluderte også barn som hadde fått tilsagn om plass, men som ennå ikke hadde begynt.

Det skulle ikke den private barnehagen gjort, konkluderer Alstahaug tingrett.